Baby Talk: From First Sounds to First Words (Language Development)

Are you concerned about your baby’s language development and if he/ she is hitting his/her language milestones?  Today, we will talk about the amazing way babies learn their first language. We are also going to know about the stages of their language development. *This post contains affiliate links. If you make a purchase using these …

Teach English Abroad #TEFL #TESOL

Do You Want To Teach English Abroad?

* This post contains affiliate links. If you make a purchase by clicking any of these links, I will receive a commission at no extra cost to you. Read my privacy policy.  Become A Qualified English Teacher Abroad Do you want to teach English overseas? Teaching English abroad can be an incredible experience! There are …

Bili Si Mama: My Kuya and I/ My Ate and I

Bili Si Mama Ng Aklat Pambata Filipino Children’s Book. Ngayong buwan ng Agosto ay ipinagdiriwang ng maraming Pilipino ang Buwan ng Wika! Dahil ako ay isang bibong blogger, naisip kong magsulat tungkol sa mga aklat pambata na gawang Pilipino. Siyempre tayong mga magulang ay mahilig  bumili ng mga aklat na dekalidad para sa ating mga …